Dưới đây là những ý tưởng thiết kế phòng bếp và phòng ăn được chúng tôi sưu tầm để tạo cảm hứng về nơi vun đắp sự ấm cúng và quây quần trong mỗi gia đình của chúng ta.

1

Thiết kế: Lee Kleinhelter’s Atlanta home, Atlanta, GA

2

Thiết kế: Arthur Roger, New Orleans, LA

3

Thiết kế: Wheeler Kearns Architects

4

Thiết kế: Jeff and Tray Schlarb, Healdsburg, CA

5

Thiết kế: Black Lacquer Design, Los Angeles, CA6

Thiết kế: Ben Erickson, Montague Township, NJ

7

Thiết kế: Escher GuneWardena, Los Angeles, CA

8

In these compact kitchens, less is more

9

Thiết kế: Paul Rice and Ward Welch, Amagansett, NY

10

Thiết kế: Sarah Zames, Brooklyn, NY

11

Thiết kế:  Jay Jeffers, St. Helena, CA

12

Thiết kế: Denise Lee, New York, NY

13

Thiết kế: Balladares, Philadelphia, PA

14

Thiết kế: Bright Designlab, Portland, OR

15

Thiết kế: Leanne Ford, Los Angeles, CA

16

Thiết kế: EB Joinery, Hudson Valley, NY

17

Thiết kế: Bridie Picot, Narrowsburg, NY

18

Thiết kế: Zena Carlota, Oakland, CA

19

Thiết kế: Rajiv Fernandez, Brooklyn, NY

Have a seat at the stylish table

20

Thiết kế: Jeff and Tray Schlarb, Healdsburg, CA

21

Thiết kế: Meagan Beidler, Lake Forest, IL

22

Thiết kế: Marcus Austin-Paglialonga, Los Angeles, CA

23

Thiết kế: George McCalman, San Francisco, CA

24

Thiết kế:  John Ike, San Diego, CA